Training course

Agitated Mixing Tank Design Engineering and Scale-up
การออกแบบวิศวกรรมและการขยายขนาดของถังกวนผสม

รายละเอียดคอร์ส: ถังกวนผสมถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมักไม่ได้ลงรายละเอียดของถังกวนผสม ทั้งนี้เพราะยังมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะมีลักษณะเป็นวัฏภาคแก๊สหรือไอเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าถ้าวิศวกรเคมีไม่ได้เรียนในรายละเอียด วิศวกรสาขาอื่นโอกาสที่จะได้เรียนในห้องก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย

DISTILLATION DESIGN, ENGINEERING, TROUBLESHOOTING: DISTILLATION 101
เข้าใจหอกลั่นอย่างง่ายสไตล์มืออาชีพ

รายละเอียดคอร์ส: คอร์ส DISTILLATION 101 เข้าใจหอกลั่นอย่างง่ายสไตล์มืออาชีพ เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับวิศวกรหลาย ๆ คนที่กำลังทำงานหรือกำลังเรียนในสายวิศวกรรมเคมีหรือปิโตรเคมี แต่ยังมองภาพไม่ออกว่า Distillation knowledge ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างไร ไม่แน่ใจว่าเข้าใจเกี่ยวกับหอกลั่นถูกต้องหรือไม่ อยากศึกษาเพิ่มในระยะเวลาอันสั้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือแม้แต่จะคุยกับเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ขายอุปกรณ์ distillation ก็ไม่ค่อยเข้าใจ และในคอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้รับ
1) คุณจะเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับหอกลั่นเบื้องต้นจากสิ่งที่ได้เรียนมาในมหาวิทยาลัยและการใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง ทำให้คุณดูเด่นกว่าวิศวกรคนอื่นที่ไม่รู้ลึกเท่าคุณ
2) ลดค่าใช้จ่ายในการไปจ้างบริษัทเมืองนอกเพื่อออกแบบคำนวณได้ถึงหลักแสนหรือล้านบาทต่อครั้ง
3) สามารถออกแบบ ประเมินกำลังการผลิตหรือประสิทธิภาพหอกลั่นได้เบื้องต้นและคุยกับ vendor ได้อย่างเข้าใจ

การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP เพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงงาน

รายละเอียดคอร์ส: การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP เพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงงาน
เป็นคอร์สที่นำประสบการณ์จริงจากการทำงานในต่างประเทศและในประเทศมาช่วยให้คุณได้ทักษะการประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิต ที่ในใช้บ่อยในชีวิตการทำงานจริง แต่ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย วันนี้ผมย่นสิ่งที่ผมเรียนรู้ในเวลาเกือบ 14 ปี มาให้คุณเรียนรู้ในเวลาแค่วันเดียว!!

Instruction Manual for Chemical Engineering Education

Separation_part1

Separation_part2

Chemical Reaction Engineering and Reactor Design

Chemical Engineering Thermodynamics