TIChE News

นายกสมาคมฯ รับมอบเงินสนับสนุนรางวัลการแข่งขันออกแบบทางวิศวกรรมเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ รับมอบเงินสนับสนุนรางวัลการแข่งขันออกแบบทางวิศวกรรมเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2567 จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาขั้นสูง”SISTAM 2024″

เมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยและ คุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงาน “SISTAM 2024” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาขั้นสูง โดยจัดเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทยและจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายน 2567 ในการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้น ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนพัฒนาการ 18 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมการลงนามโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ และ รองคณบดี (วิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

TIChE Virtual Plant Tour 2023 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (Phenol Plant)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 13:30-16:30 น. ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทัวร์โรงงานทางออนไลน์ครั้งที่ 7 กับ TIChE! ทางระบบการประชุมออนไลน์ หมายเหตุ: นิสิต, นักศึกษา, และคณาจารย์ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสมาคม TIChE ก่อน (นิสิตและนักศึกษาสมัครฟรี) สมัครสมาชิกสมาคมที่: https://www.tiche.org/home/index.php/register/ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรมกับ TIChE! #TIChE#VirtualPlantTour#EngineeringExperience

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[ข่าวประชาสัมพันธ์-Press Release] รายละเอียดข้อมูลแบบกระชับของ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ ของสมาคมเพิ่มเติมได้ที่ : https://tiche.org/ ขอบคุณครับ

TIChE Live Channel : EP.26 “Theory of Pneumatic Conveying”

ด่วน!!!เปิดรับสมัครวันสุดท้าย-ลุ้นรับ STARBUCK gift voucher. TIChE Live Channel : EP.26 “Theory of Pneumatic Conveying” ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00-20.00 น. รูปแบบการนำเสนอออนไลน์ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภินันท์ สุทธิธารธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Department of Chemical Engineering, Chulalongkorn University) รับสมัครถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมผ่านทางอีเมลล์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ผู้เข้าร่วมผ่านทาง zoom สามารถนับชั่วโมง CPD (COE) ได้ 1 ชั่วโมง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Qr code […]

TIChE Virtual Plant Tour 2023 ครั้งที่ 4 – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (โรงงานโอเลฟินส์)

โครงการ TIChE Virtual Plant Tour 2023 ครั้งที่ 4 – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (โรงงานโอเลฟินส์), วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 13:30-16:30 น. ทาง Microsoft Teams รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19ธันวาคม2566 เวลา 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาสมาคมฯ โทร 081-755-1840สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (www.tiche.com)อาคาร 4 ชั้น 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์ 02-218-6884 อีเมล์ [email protected]

TIChE 2023 Virtual Plant Tour #2

เรียน หัวหน้าภาควิชาทุกท่าน ด้วยสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ ได้จัดกิจกรรม Virtual Plant Tour ขึ้นเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาวิศวกรรมเคมีได้เข้าชมโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยในครั้งที่ 2 นี้เป็นของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (Glycol Plant) จัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 13:30-16:30 น. ทาง Microsoft Teams รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566 ผ่านลิ้ง https://forms.gle/XX5W81AW6RXmad6z7

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00-16:30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กำหนดการ ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อภิปราย:ศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัดคุณ อาภาพร วุฒิกุลภาคย์ Regional Sales Director & Country Manager, Workday Thailandร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ของประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาสมาคมฯ โทร 081-755-1840 TIChE #การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 #สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

“SISTAM 2023” การประชุมและแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566–ด้วยการสนับสนุนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมในชื่องาน “SISTAM 2023” (Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance) ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการประชุมนี้มีการบรรยายทางด้านวิชาการและสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น การพลิกโฉมองค์กรด้านความปลอดภัยยั่งยืน กรณีศึกษาจากโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย […]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Plant Tour

เรียน หัวหน้าภาควิชาทุกท่าน @All ด้วยสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ ได้จัดกิจกรรม Virtual Plant Tour ขึ้นเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาวิศวกรรมเคมีได้เข้าชมโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยในครั้งที่ 1 นี้เป็นของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (PP Plant) จัดในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 13:30-16:30 น. ทาง Microsoft Teams รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2566 ผ่านลิ้ง https://forms.gle/AU3pnsyWam8uKjxe7

การลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุน การจัดงาน TNChE Asia 2023 และงาน SISTAM 2023 ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กับ บริษัท เอ็กซโปซิส จeกัด

ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ซึ่งเป็นผู้จัดงาน สัปดาห์การประชุมวิศวกรเคมีและเทคโนโลยีเคมีแห่งประเทศไทย 2023 เป็นครั้งที่ 2 หรืองาน Thailand International Chemical Engineeringand Chemical Technology Asia (TNChE Asia 2023) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่าง 20-23 มิถุนายน 2566 ณ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี และ บริษัท เอ็กซโปซิส จ ากัด (Exposis) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน SISTAM (ซิสแตม) 2023 หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาชั้นสูง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฯไบเทค กรุงเทพฯ โดยงาน TNChE Asia 2023 เป็นงานที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโยลีด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ในขณะที่งาน SISTAM มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการบำรุงรักษา […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมฯ (รับเพิ่มเติม) จำนวน: 1 อัตรา เงินเดือน: 13,000 – 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ: – ผู้สมัครต้องมี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ส่วนตัว – สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี – มีประสบการณ์และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ – มีประสบการณ์ในการจัดการ จัดงาน Event งานประชุมสัมมนา – มีประสบการณ์ในการจัดการ Live ผ่าน Facebook งานประชุมสัมมนา ระยะเวลาการทำงาน: – ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เป็นงาน […]

The ISFR 2022

The Opening Ceremony of ISFR 2022! On 30 November 2022, Prof. Hathaikarn Manuspiya (Director of PETROMAT) and Prof. Shigeru Yao (President of FSRJ) gave welcome remarks to all participants at the ISFR 2022 (11th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2022). The ISFR 2022 was held on 29 November – 2 December, 2022 […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดแด่สองวิศวกรเคมี ประจำปี 2565 เตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับสู่ศูนย์กลางแห่งเอเชียในไตรมาส 2 ปี 2566      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 -17:00 น. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยคุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมฯ และ คุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาสมาคมฯ   โดย คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปีหน้า ว่าสมาคมฯ กำลังจะจัดประชุมวิชาการประจำปี 32nd TIChE 2023 ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดนครปฐม และงานนิทรรศการเทคโนโลยีควบกับการประชุมด้านประยุกต์วิชาการระดับเอเชีย Thailand National Chemical […]

กิจกรรม TIChE National Design Competition Project 2022

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ PTT-GSP ได้จัดกิจกรรม TIChE National Design Competition Project 2022 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมทั้งคณาจารย์กว่า 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชนโรงงาน PTT-GSP ที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานได้เข้าใจหัวข้อในการออกแบบ และได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำงานต่าง ๆ

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกสมาคมฯ เดินสายเข้าพบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯเพื่อเชิญชวนในความมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันของภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมเคมีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา และ ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือดังกล่าว

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสมาคมฯ เดินสายเข้าพบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯเพื่อเชิญชวนในความมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันของภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมเคมีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชาฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี, ผศ.ดร.ศิระ ศรีนิเวศน์,ผศ.ดร.ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต และผศ.ดร.สาคร ราชหาด เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือดังกล่าว

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกสมาคมฯ เดินสายเข้าพบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯเพื่อเชิญชวนในความมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันของภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30-17.00 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชาฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อ.ดร.นริศรา อินทรจันทร์ รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ และ ผศ.ดร.รัชนันต์ สมานมูลย์ เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือดังกล่าว

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายกสมาคมฯ เดินสายเข้าพบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯเพื่อเชิญชวนในความมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันของภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผศ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือดังกล่าว

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-9:30 น.คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานินกุล รษก.หัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) และคณาจารย์ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯ ต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน อนึ่งในวันเดียวกัน เวลา 10:30-12:00 น. สมาคมฯ ยังได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน เนื่องโนราช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และคณะอาจารย์ เพื่อประชุมหารือร่วมกันและขอความคิดเห็นในวาระเดียวกันนี้

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 11.0-12.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าพบ ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผศ.ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-9.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าพบ ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เพื่อประชุมหารือและขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายในเรื่องบทบาทของสมาคมฯ ต่อภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00-12.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าพบ รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เก็จวลี พฤกษาทร และรศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เพื่อขอความเห็นในเรื่องบทบาทของสมาคมฯ ต่อภาคการศึกษา และหารือเพื่อกำหนดนโนบายของสมาคมฯในการตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 8.30-10.00 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry: TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าพบ รศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เพื่อขอความเห็นในเรื่องบทบาทของสมาคมฯ ต่อภาคการศึกษา และหารือเพื่อกำหนดนโนบายของสมาคมฯในการตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.30-17.30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ สมาคม คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม คุณพงษ์สุดา อาโยวงษ์ เจ้าหน้าที่สมาคม และ ดร.ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อขอความเห็นจากหัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย และ รศ.ดร.ชนิดา เนียมนุ้ย อาจารย์ประจำภาควิชาในเรื่องบทบาทของสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ ต่อภาคการศึกษา และหารือเพื่อกำหนดนโนบายของสมาคมในการตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน

การแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 กันยายน 2565 คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) และคุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี เนื่องในวันครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การหารือในการกำหนดนโยบายของสมาคมสำหรับความต้องการของภาคการศึกษาของนายกสมาคม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11:00-12:30 น. คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) พร้อมด้วยคุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาฯ และ คุณพรนิภา แจ้งชัด ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าพบ รศ.ดร.ประกร รามกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความเห็นจากหัวหน้าภาควิชาในเรื่องบทบาทของสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ ต่อภาคการศึกษา และหารือเพื่อกำหนดนโนบายของสมาคมในการตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานของสมาคมฯต่อภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุม ดังนี้• ผศ.ดร.วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข• ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา• ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์• ผศ.ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร• ผศ.ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข• ดร.วสุ ไชยตรี

IChES 2022 Virtual Meeting

มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันอีกแล้วนะคะ สำหรับงาน IChES 2022 หรือ International Chemical Engineering Symposia (IChES) 2022 virtual meeting ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม 2022พบหัวข้อความรู้ดีๆมากมาย เช่น Recent Researches on Material Structure Control Technology for Functional Expression CO2 Separation and Utilization in Aseania 2022 -Supercritical Fluid Division 20th Anniversary International Session Recent Research and Development of Micro Chemical Process and Synthesis Materials Development Innovated […]

Chem. Eng. SUT Seminar 2022

Chem. Eng. SUT Seminar 2022 กิจกรรมดีๆมีมาอีกแล้วนะคะ กับงาน Chem. Eng. SUT Seminar 2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 February 2022 เวลา 16:10-18:10 (Time in the Local Bangkok time, UTC+7)พบกับหัวข้อดีๆ เช่น “Beyond Structure Determination: Crystallisation as a Purification Unit Operation for Proteins and Peptides”โดย Prof. Jerry Heng, Ph. D. (Imperial College London) Director of UG Studies at the Department of Chemical […]

Life Begins with GHB 2022

[ssba-buttons] ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดทำ โครงการ Life Begins with GHB เพื่อให้สินเชื่อบ้านและเงินฝากอัตราดอกเบี้นพิเศษ สำหรับสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน  (เฉลี่ย 3 ปี = 2.59%)    ปีที่ 1     = 2.39%  ต่อปี ปีที่ 2     = 2.59%  ต่อปี ปีที่ 3     = 2.79%  ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา – กรณีลูกค้าสวัสดิการ          = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี – กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป    = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี – กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               = *MRR (6.15%) ต่อปี พิเศษ 3 ฟรี 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม)  2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)  3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน   (ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราปกติไปก่อน โดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากที่ผู้กู้ทำนิติกรรมกับทางธนาคารแล้วเสร็จ) วัตถุประสงค์การให้กู้      ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร   ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร […]

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ผนึกกำลังกับบริษัทชั้นนำของประเทศ อีกทั้ง PTTGC และ SCG ส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลกภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” โดยจัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้อง กรุงเทพ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE) ร่วมกับ บริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) (GC) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGCh) ได้จัดงาน The 1st  TIChE Open Innovation Idea Challenge เพื่อประกวดไอเดียเปลี่ยนโลกภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” เฟ้นหาสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้กับนักวิจัยในภาคการศึกษา สถาบันวิจัย […]

การลงนามบันทึกความเข้าใจ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กับ บริษัท แล็บ เน็ตเวิร์ก จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13:00-13:15 ณ ห้องกรุงเทพ 2  โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้มีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) ระหว่างสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, TIChE) กับ บริษัท แล็บ เน็ตเวิร์ก จำกัด (Lab Network Co., Ltd., LabNetwork) โดย นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ นายวทัญญู ชุติศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แล็บ เน็ตเวิร์ก จำกัด LabNetwork เป็นผู้ให้บริการตรวจ […]

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards 2021

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์จึงจัดให้มีการให้รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลด้าน Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering  รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับสูงสุดที่จัดตั้งและมอบให้โดยสมาคมฯ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่สร้างและสะสมผลงานเชิงบวกที่โดดเด่นต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์ สังคมวิศวกรรมเคมี และ/หรืออุตสาหกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์ โดยแบ่งรางวัลนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการและรางวัลสำหรับบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ โดยในแต่ละปีจะมอบให้เพียงประเภทละ 1 รางวัลและผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดไว้ใน Hall of Fame ของสมาคมฯ รางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement  รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรมและหรือสังคมในวงกว้าง โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัล Gold Award, รางวัล Silver […]

ABET Sharing

การบรรยายพิเศษ บทเรียนจากการขอรับรองมาตราฐานการศึกษาระดับสากล ABET เป็นแห่งแรกของประเทศไทยของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) โดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 -16:30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้จัดการบรรยายเรื่อง “บทเรียนจากการขอรับรองมาตราฐานการศึกษาระดับสากล ABET หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) นำโดย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ รศ. ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มพจ.) นอกจากเป็นประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรนำร่องโครงการ “การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ผ่านฉลุยมติปรับปรุงข้อบังคับสมาคมฯให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นายกสมาคมฯ เผยเตรียมยกระดับงานใหญ่สมาคมฯไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 -16:00 น. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมฯ ศ.ดร. ปราโมช รังสรรวิจิตร เหรัญญิก และ คุณวิสูตร เดือนกว้าง เลขาสมาคมฯ ในวาระดิถีนี้ คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปีหน้าของสมาคมฯ ว่า สมาคมฯกำลังเตรียมและดำเนินการเพื่อยกระดับงานเด่นประจำปีของสมาคมฯ จากเดิมที่เป็นเพียงการประชุมวิชาการประจำปีหรืองาน TIChE (ทีเช่) Conference ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 30 ครั้ง (30th TIChE Conference […]

MOU signing ceremony

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการเปิดเผยข้อมูล จัดทำและสนับสนุนแผนงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรเคมีของประเทศไทย ตลอดจนการส่งเสริมวิชาชีพและวิชาการของวิศวกรเคมี ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลสมาชิกของทั้งสามองค์กรสืบต่อไป   ผู้ลงนามในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พยาน) รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 (พยาน) นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (พยาน) โดยที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30-14:00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สัมภาษณ์งาน On-line อย่างไรให้ปัง

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สัมภาษณ์งาน On-line อย่างไรให้ปัง” โดยทีมวิทยากร คุณวรนันท์ ลิมปสถิรกิจ Team Leader – Talent Attraction และ คุณวราพงษ์ ปินปันมา Assistant Manager จาก SCG Career Center ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:00-18:00 น. ผ่าน Microsoft Teams ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/30xH3hk สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย https://www.tiche.org/home/index.php/register/

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

 ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ    ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13:30-16:30 น.   พบกับการบรรยาย เรื่อง บทเรียนจากการขอรับรองมาตราฐานการศึกษาระดับสากล ABET หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รองศาสาตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา   ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่ https://forms.gle/wWMXtNd3PTh8MGex5   สามารถเลือกมาประชุม Onsite ได้ที่ อาคาร วสท หรือ Online ผ่าน Ms Team ก็ได้ครับ   *on site สงวนสิทธิ์30 ท่านแรกหากเกินจะจัดเป็น online แทน

CIRCULAR ECONOMY – A CHALLENGE AND OPPORTUNITYFOR CHEMICAL ENGINEERING

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเพื่ออัพเดทแวดวง Chemical Engineering ของไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเชื่อมโยงความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านมุมมองของวิทยากรระดับประเทศเพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งร่วมกัน ในงาน “CIRCULAR ECONOMY – A CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR CHEMICAL ENGINEERING”   Thursday 28 October 2021   09:00 – 12:00 hrs. ลงทะเบียนได้ที่ https://register.thailandlab.com/e/Thailand-LAB-INTERNATIONAL-2021?ref=TLAB213&fbclid=IwAR3UZyvi0Y5-3QIf3-quBHeMu4D0-vadH7OQSPAsJghEkWV1ufCt1EuyRRc

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี มจพ.
โดย ABET EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา

[ssba-buttons]         ABET หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 ณ เมือง Baltimore มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับสมาคมวิชาชีพกว่า 30 องค์กร เช่น AICHE (American Institute of Chemical Engineers) ASCE (American Society of Civil Engineers) และ ASME (American Society of Mechanical Engineers) เป็นต้น ABET ทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม นอกจากนั้น ยังสามารถรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน ABET ให้การรับรองหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 4,361 หลักสูตร จาก […]

8th Chemical Process Safety Sharing

[ssba-buttons] 29 Oct.2021 09:00-16:00 Registration here: Theme: Assets Integrity for Process Safety Management (AI PSM) : means to Corrosion Loop (CUI, Cathodic Protection, Erosion, etc.) Static, Vital, Rotating Equipment monitoring (Vibration, Wear & Tear) Instrument Safe Guarding (Life Cycle Management ) Power supply electrical Electrostatic (Dust explosion, HC transfer line) Sharing Program: 09:00 – 09:10 […]

Life Begins with GHB

[ssba-buttons]   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดทำ โครงการ Life Begins with GHB เพื่อให้สินเชื่อบ้านและเงินฝากอัตราดอกเบี้นพิเศษ สำหรับสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของ ผู้สมัครร่วมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 1.ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร  ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวก พนักงานจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของท่าน 2. สรุปวิเคราะห์และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ เมื่อพิจารณาแล้วว่าท่านมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้งา ประเมินหลักทรัพย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประเมินราคา ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว หลังจากนั้นพนักงานสาขาจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่านเช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไป โดยพิจารณาจาก • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ซื้อที่ดินอาคาร ,ซื้อห้องชุด […]

“Tokyo Beyond Zero Week 2021”

การประชุมระดับนานาชาติทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Beyond Zero  วันที่ 4-8 ตุลาคม2564 โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น : METI กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI มีกำหนดการจัดงาน “Tokyo Beyond Zero Week 2021”  โดยเป็น การประชุมระดับนานาชาติทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Beyond Zero ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ประกอบด้วยการประชุมย่อยใน 8 หัวข้อ และแต่ละการประชุมได้เชิญรัฐมนตรีจากแต่ละประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของโลกในระดับชั้นนำของแต่ละสาขาโดยจะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายของแต่ละท่านเพื่อการก้าวไปสู่ “Beyond Zero” เสนอแนวทางและวิธีการที่จะทำให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในสังคม นอกจากนี้ จะทำการเผยแพร่ถึงแนวทางและภาพที่สมจริงอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความเป็นจริงไปยังทั่วโลกเพื่อทำให้ “วัฏจักรเชิงบวกของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Positive Cycle of Economy and Environment” นั้นเกิดขึ้นจริง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะมีการอภิปรายในสาขาอื่นที่แตกต่าง เช่น การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเชีย (Green Growth in Asia) ทางประเทศญี่ปุ่นยังได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคกับแต่ละประเทศในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย (Hydrogen and Ammonia) ไปยังทั่วโลก ดังนั้น การสนับสนุนแพลตฟอร์มที่สำคัญจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และเวทีการอภิปรายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในความสำเร็จต่อการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน […]

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award

หลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัล ด้วยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ จึงจัดให้มีการให้รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลด้านต่างๆ 1.1 รางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement เป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรมและหรือสังคมในวงกว้าง โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1.1.1 Champion level 1 รางวัล1.1.2 First runner up level 1 รางวัล1.1.3 Second runner up level 1 รางวัล 1.2 รางวัลด้าน Chemical Engineering Education เป็นรางวัลด้านการสอนการอบรมบ่มเพาะในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์สำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและความทุ่มเทในการสอนและหรือการอบรมบ่มเพาะ โดยมีนวัตกรรมโดดเด่นทางการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น […]

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม SMART SMEs

ขอเชิญข้าร่วมฝึกอบรม SMART SMEs โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “SMART SMEs” ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 264 เวลา 8.30 – 16.15 น. รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกร่ม Z00m โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับ SMART SMEs ด้วยเทคโนโลยี ๔o ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ภาคอุตสาหกรรม ให้มีการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ลิงค์การเข้าร่วมการฝึกอบรมจะส่งให้ท่านหลังจากลงทะเบียนผ่าน QR codeเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี โทร: 08-9631-5931 e-mail: [email protected] นางสาวชัญญณัฐ ซุติพูนสวัสดิ์ โทร : 02-3004506 e-mail : [email protected] ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม : https://oldweb.diw.go.th/hawk/news/pr160964.pdf

Online Seminar on Digital Technology in Process Industry

เชิญพบกับเนื้อหาดีๆมากมาย อาทิเช่น smart industrial safety policy ในงานสัมนาออนไลน์ “Digital Technology in Process Industry” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13:00-16:45 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านการ Scan QR Code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lzOEkVslHK1vRw2to5QC8nWAPYsyLAiBa47HpEC8yEgO-A/viewform?fbclid=IwAR1cbe7b-TdTOaPQ2Nmuzj2xPPsEK3xv1QuDhtPOKNRNBEixnSIMHh5cc5k

The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge

         สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  จัดตั้งโครงการ The 1st Open Innovation Idea Challenge ภายใต้หัวข้อ “National Decarbonization” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างโอกาสให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ด้านนวัตกรรมร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง 2. สร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักวิจัย อันจักนำไปสู่ความยั่งยืนด้านการรักษาสมดุลของภูมิอากาศและการลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว 3. เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สาขา คือ • Smart Solution: Advocate sound technical solutions to be used for decarbonization   ตัวอย่าง • Technology for carbon capture and utilization […]

สรุปผลการพิจารณาการประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award

ตามที่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประกวดออกแบบโล่เกียรติยศสําหรับการมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award และบัดนี้ได้หมดเขตการส่งผลงานเข้าประกวดแล้วนั้น คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดตามข้อกําหนดการส่งผลงานและเกณฑ์การตัดสินอันได้แก่ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมกับการนําไปใช้งาน การสื่อความหมายของผลงาน และความเป็นไปได้ในการผลิตโล่เกียรติยศโดยมีต้นทุนการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม ผลการตัดสินเป็นไปดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ผลงานของ นายธรรมปพน วู แนวคิด สําหรับความหมายและแนวความคิดของการออกแบบโล่รางวัลนี้ ผู้ออกแบบได้มุ่งเน้นให้โล่รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างบุคคลในองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของวงการวิศวกรรมเคมี โดยใช้สัญลักษณ์หมวกบัณฑิตกับขวดทดลองแทนภาคการศึกษา และหมวกวิศกรกับเฟืองแทนภาคอุตสาหกรรม ส่วนรูปทรงของถ้วยรางวัลนี้เน้นการใช้เป็นรูปทรงของลูกศรชี้ขึ้น ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและการเติบโตของวงการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ นอกจากนี้ลูกศรชี้ขึ้นทางด้านขวาสามารถมองเป็นตัวคว่ําของอักษร V ที่ย่อมาจาก Vision หรือวิสัยทัศน์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ในการออกแบบรูปทรงได้คํานึงถึงความทันสมัย ความเรียบง่าย และความความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ในส่วนของแรงบันดาลใจนั้น ผู้ออกแบบได้ใช้เทคนิคเดียวกับการออกแบบโลโก้ของเว็บไซด์ Twitter ที่เน้นการใช้วงกลมเป็นหลักในการออกแบบลายของโล่รางวัล และนอกจากนี้ได้นําลักษณะของการแตกยอดอ่อนของใบไม้มาใช้ในการออกแบบรูปทรง ที่มีความทันสมัยและเรียบง่ายดังที่กล่าวไปข้างต้น 2. รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานของ นายคณา ศรีเจริญชัย แนวคิด Concept ได้แรงบัลดาลใจมาจากโครงสร้างของ Atom ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารของทุกสิ่งบนโลก สื่อถึงพัฒนาการด้านเคมีที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยที่ค้นพบโครงสร้างatom ล่าสุด โดยมีวงแหวนอิเล็กตรอนเป็นฟันเฟือง 6แฉก สื่อถึงวิศวกรรมเคมี […]

TIChE TROPHY DESIGN CONTEST

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น. ด้วยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยจะมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมี และเพื่อให้ได้มาซึ่งโล่เกียรติยศของรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ที่สง่างามและเหมาะสมกับรางวัล สมาคมฯ จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโล่เกียรติยศขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 2. […]

Industrial Mega Trend 2021

Industrial Mega Trend 2021 Organized by TIChE Why getting up-to-date information on Industrial Mega Trends is matter & essential? The updated Industrial Mega Trends are an important input of ideas and opportunities to all sectors involved and could be a key success factor for Industrial business, Development of education, research work or technology development to […]

Webinar Series 2021:

Fast, Efficient & Reliable Problem Solution A series of six webinars on different topics related to process and product engineering By PSE for SPEED (https://www.pseforspeed.com/) 1. 3-days workshop on sustainable chemical (and biochemical) process design2. 3 hours workshop on refrigerant design3. 4 hours workshop on general computer aided chemical product design4. 4-hours workshop on pure […]

6 ภาคีองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จับมือ จัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น

24 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 5 ราย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), Yokohama National University, Tokyo University of Agriculture and Technology และ The Japan Management Association ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Smart Industrial Safety Consortium) เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในงานสัมมนาออนไลน์ Thailand-Japan Smart Industrial Safety Forum 2021 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ในด้านระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี […]

The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2021)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2021) การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 30 ภายใต้ Theme : Sustainable Development for Better Lives ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไทยและนานาชาติ รวมถึงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานวิจัยระดับชาติของไทยและนานาชาติ ตลอดจนวิศวกรเคมีในบริษัทต่างๆ และงานนี้ยังเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอและแบ่งปันงานวิจัยและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อเพิ่มเครือข่ายในด้านการวิจัย และพิเศษในปีนี้ยังได้เพิ่มเรื่องของการสัมมนาด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นเวทีในการยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศด้วย โดยในปีนี้งานจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1) Sustainability Trend & Thailand Agenda: ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับด้าน sustainability โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคสภาอุตสาหกรรมของไทยและจากต่างประเทศทั้งอเมริการและสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ Special Lecture: Thailand Petrochemical Industry Role on New […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วาระการประชุม วาระที่ 1 : รับรองบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   2.1 แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา   2.2 กำหนดการจัดกิจกรรมในปี 2563-2564   2.3 แถลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และงบดุล ของปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา   3.1 การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ วาระที่ 4 การเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2563-2564 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน” กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูป ผักตบชวาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหากับแหล่ง น้ำในชุมชน โดยในปี 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯ และสมาคมฯ ได้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจาก ผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ได้มีการนำเสนอที่มา และความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์จากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำคู่มือการปรับปรุงฯ ในโครงการ ดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้อง Lecture hall ชั น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม […]

APCAT-8

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Congress on Catalysis ครั้งที่ 8 (APCAT-8) ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ APCAT-8 เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยภายในงานมีวิศวกร และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่4) พ.ศ. 2559 ในวันที่ 17 -19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 09.00 – 17.00 น. ****ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่าง****

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561 ณ Hall-2 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10, SCG Chemicals บางซื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.

An Engineering Networking Evening in Rayong

An Engineering Networking Evening in Rayong Tuesday 27th November 2018, 6.30 at Golden City Hotel, Rayong

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี

Reunion บุคลากรด้าน PSM

– หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM” วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ – หัวข้อเรื่อง “Reunion บุคลากรด้าน PSM (ต่อ) วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัมมนาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

– หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายของโปรแกรมการจัดการความพร้อมใช้อุปกรณ์ต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิต” โดย นายชนมนัส พงษ์พัว Senior Consultant Reliability & Asset Integrity บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด – หัวข้อเรื่อง ” Risk-Based Inspection กลยุทธ์การตรวจสอบสมัยใหม่ที่ต้องรู้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดย นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant IRPC Public Co., Ltd. ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Problem Based Learning และการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องสัมมนาCHE225 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:30 – 20:00

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องพรรณราย-1 โรงแรม เอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2.1 แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 2.2 แถลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และงบดุล ของปีที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ 3.2 การขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2563 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 – 20:00

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยท่านใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำนวยการสถาบัน PTIT ท่านใหม่ ณ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.

เปิดอบรมหลักสูตร Environmental Chemical Engineering วันที่ 22-23 ส.ค. 2561

สมาคมวิศวกรรมเคมีฯ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิศวกรรมเคมี Environmental Chemical Engineering

เปิดอบรมหลักสูตร Engineering Economy วันที่ 16-17 ก.ค. 2561

สมาคมวิศวกรรมเคมีฯ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิศวกรรมเคมี Engineering Economy

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 20:00

The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry 2018

The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry 2018 , ABSTRACT SUBMISSION

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

1. หลักการและเหตุผล สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 เพี่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาและการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ มีความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ โดยประสานงานร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก จดจาง่าย และมีความทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์ นาเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพี่อจัดทาตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ โดยการจัดการประกวดการนาเสนอรูปแบบตรา 2.2 เพี่อสร้างการรับรู้และจดจา สมาคมฯ ได้ง่าย และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 2.3 เพี่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมฯ 2.4 เพื่อสมาคมฯ จะได้มีตราสัญลักษณ์สาหรับใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 3. แนวความคิดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด 3.1 ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึง […]